بشارت باران با میكروفن پشت صحنه

گزارشی از برنامه «بشارت باران»

مهران حبیبی گزارشگر رادیو ایران، در پی ضبط پشت صحنه برنامه ها این بار به استودیو شماره 25 محل ضبط برنامه «بشارت باران» رفته است و با حسن همایی گوینده بشارت باران گفت و گو كرده است به اتفاق بشنویم

1399/08/22
|
10:00
دسترسی سریع