مدیر اجرایی رادیو ایران و میكروفن «پشت صحنه»

نوید دانشور گزارشگر رادیو ایران، در پی ضبط #پشت_صحنه این بار به سراغ علیرضا باقری مدیر امور اجرایی رادیو ایران رفته است

به اتفاق این گفت وگو را بشنویم

1399/08/28
|
09:25
دسترسی سریع