درنگی بر زندگی علامه محمد تقی جعفری

علامه محمد تقی جعفری به کودکان علاقه زیادی داشت

او معتقد بود کودکان روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود جدا نشدند. ارتباط با آنها می تواند او را به کشف و شهودی جدید برساند.
از نام آوران ایران زمین بیشتر بدانیم

1399/09/08
|
09:33
دسترسی سریع