هشداری به رانندگان و مسافران تاكسی

پیشگیری از كووید 19 در تاكسی ها و راننده های تاكسی

در صورت داشتن تب یا سرفه با تاكسی كار نكنید؛ حتما ماسك بزنید

1399/09/18
|
10:10
دسترسی سریع