هشداری به رانندگان و مسافران تاکسی

پیشگیری از کووید 19 در تاکسی ها و راننده های تاکسی

در صورت داشتن تب یا سرفه با تاکسی کار نکنید؛ حتما ماسک بزنید

1399/09/18
|
10:10
دسترسی سریع