عباس سنجری از خاطرات جبهه و جنگ می گوید

عباس سنجری از گزارشگران پیشكسوت رادیو ایران با چهار دهه فعالیت است.

علی رشیدی یكی دیگر از گزارشگران رادیو ایران، اینبار برای ضبط گزارش پشت صحنه به سراغ عباس سنجری رفته و از او خواسته از كوله بار خاطراتش برای شنوندگان بگوید.
عباس سنجری هم خاطراتی را از روزهای جبهه و جنگ می گوید به اتفاق بشنویم

1399/10/22
|
11:43
دسترسی سریع