كرونا با كسی تعارف ندارد

گیتی محمدی گزارشگر رادیو ایران، در پی ضبط گزارش های پشت صحنه اینبار سراغ یكی از گوینده های رادیو ایران به نام فاطمه مینا خانی رفته است.

فاطمه مینا خانی یكی از گوینده های رادیو ایران است كه در برنامه های «سیاره آبی» و «قرار شاعرانه» صدای او را شنیده اید.

مینا خانی و همسر و فرزندش دچار ویروس كویید 19 شده اند و علت آن را یك تعارف ساده می داند.

در این گفت و گو مینا خانی ضمن تاكید به رعایت شیوه نامه های بهداشتی از بیماری خودش می گوید

1399/10/25
|
13:50
دسترسی سریع