موج چهارم كرونا در كمین است

گزارشی از نویددانشور در خصوص كرونا

وزارت بهداشت و ستاد مقابله با كرونا این روزها مداوم در حال هشدار در مورد ورود به موج جدید همه گیری كرونا هستند.
كاهش آمار فوتی ها، باعث شده برخی مسئولان و مردم به سمت عادی انگاری بروند. بازگشایی مدارس، سینما، تئاتر و... از جمله مصادیق این عادی انگاری است.
در همین ارتباط نوید دانشور گزارشگر رادیو ایران در پی ضبط گزارش های پشت صحنه اینبار به سراغ مردم رفته و در مورد رعایت شیوه نامه ها و كمین موج چهارم گفت و گو كرده است
به اتفاق بشنویم

1399/10/28
|
08:00
دسترسی سریع