برنامه کاندیداها درباره واردات و صنعت داخلی خودرو

امروز با یک دغدغه بزرگ صنعتی به سراغ کاندیدا‌ها رفتیم؛ خودرو. کاندیدا‌ها درباره واردات و صنعت داخلی خودرو، چه برنامه‌ای دارند؟

به گزارش شبکه رادیویی ایران، نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، برنامه تبلیغاتی بسیار و خبرنگاران ما نیز هر روز، یک پرسش ویژه از آنها دارند.

امروز با یک دغدغه بزرگ صنعتی به سراغ کاندیدا‌ها رفتیم؛ خودرو. کاندیدا‌ها درباره واردات و صنعت داخلی خودرو، چه برنامه‌ای دارند؟

1400/03/21
|
10:41
دسترسی سریع