انتخاب اول؛ رای اولی‌ها

رای اولی‌ها، مهم‌ترین تصمیم سازان در آینده کشور هستند و ضمن شرکت در انتخابات می‌توانند اطرافیان را نیز به مشارکت حداکثری دعوت کنند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، جوانانی که امسال برای اولین بار می‌توانند در انتخابات 1400 و به عبارت دیگر در مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور شرکت کنند، همانند رود‌های کوچکی که برای پیوستن به دریا در تب و تاب هستند و تلاش می‌کنند تا در این کارزار مهم نقشی اساسی ایفا کنند.
رای اولی‌ها، حالا دیگر به بلوغ سیاسی رسیده اند و یکی از 80 میلیون ایرانی هستند که طی چهار سال آینده اثر رای خود را در شکوفایی کشور می‌بینند.

1400/03/21
|
10:37
دسترسی سریع