ویروس کرونا، پیر و جوان و ورزشکار نمی شناسد

برای نجات جان هموطنان و تنفس کادر درمان، رعایت شیوه نامه های بهداشتی امری ضروری است.

امروز اگرچه خبرهایی مبنی بر کاهش میزان مبتلایان کرونا به گوش می رسد اما روند کاهشی این بیماری به آهستگی پیش می رود و در صورت عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ممکن است دوباره وضعیت به حالت خطرناک بازگردد.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، گیتی محمدی گزارشگر رادیو ایران به سطح شهر رفته و با خانواده ای که خود را ملزم به رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی می دانند، در این باره گفت و گو کرده است.

در ادامه می شنوید.

1400/06/16
|
13:39
دسترسی سریع