رعایت شیوه نامه های بهداشتی تنها راه مقابله با کروناست

بیمارستان ها هر چند در این روزها شاهد کاهش موارد بستری هستند اما همچنان بیماران بدحال نیازمند بخش ویژه را دارند.

ماه های سخت کرونایی با فعالیت کادر درمان به ویژه پرستاران سخت کوش مراکز مختلف بیمارستانی به سختی طی شده و این قشر زحمت کش علی رغم همه سختی ها و مشکلات همچنان مشغول اراده خدمات هستند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، گیتی محمدی گزارشگر رادیو ایران در آستانه روز پرستار به یکی از مراکز درمان رفته و با تنی چند از پرستاران گفت و گو کرده است.

1400/09/16
|
16:12
دسترسی سریع