فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

اهمیت و جایگاه آب در فرهنگ عامه ایران

اهمیت و جایگاه آب در فرهنگ عامه ایران

شمسی فضل اللهی و محمد حسن رفیعی در برنامه «فرهنگ مردم» به اهمیت و جایگاه آب در فرهنگ عامه ایران پرداختند.

1397/02/09
|
09:10
دسترسی سریع
فرهنگ مردم