فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

نخل گردانی نمایش تمثیلی از جاودانگی حیات شهیدان

نخل گردانی، جایگاه و اهمیت نخل در یزد در برنامه فرهنگ مردم

نخل گردانی، جایگاه و اهمیت نخل در یزد
دكتر اردشیر صالح پور كارشناس در برنامه «فرهنگ مردم» از نخل گرانی، جایگاه و اهمیت نخل در یزد صحبت كرد.

1397/06/31
|
15:20
دسترسی سریع
فرهنگ مردم