فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

قرمز دون، مسابقه ای همراه با رسوم مختلف

اهمیت اسب در میان مردم تركمن ریشه تاریخی دارد و به زمینه جغرافیایی و زیستی مردم این دیار بر می گردد

فرهنگ مردم هر ملت و قومی چه از جنبه علمی و چه از لحاظ اجتماعی برای آنها ارزش و اهمیت خاصی دارد.
در برنامه این هفته فرهنگ مردم درباره اهمیت اسب و اسب سواری مردم تركمن صحبت شد.
اهمیت اسب در میان مردم تركمن ریشه تاریخی دارد و به زمینه جغرافیایی و زیستی مردم این دیار بر می گردد.
در این برنامه درباره مسابقه قرمز دون صحبت می شود، مسابقه ای كه همراه با آیین ها و رسوم های مختلفی است...
این بخش را با هم می شنویم :

1397/11/07
|
07:29
دسترسی سریع
فرهنگ مردم