فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

پرندگان در ادبیات شفاهی ایران

برنامه «فرهنگ مردم» با بازخوانی نمونه هایی از ضرب المثل ها و ترانه های عامیانه درباره جایگاه پرندگان در ادبیات شفاهی صحبت کرده است.

پرندگان در ادبیات شفاهی ایران از جمله افسانه ها، لالایی ها، ضرب المثل ها و ترانه های عامیانه جایگاه و جلوه خاصی دارد.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، فرهنگ مردم در بخشی از برنامه در این باره بیشتر صحبت کرده است.
«در باورعامیانه، بلبل را در آوازخوانی سرآمد همه مرغان آوازخوان می دانند»

برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/07/18
|
13:55
دسترسی سریع
فرهنگ مردم