بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 1978 تا 1985 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 101، ادامه خصوصیات روح خوشی مدام چگونه دست می دهد.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 1978 تا 1985را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/24
|
09:15
دسترسی سریع
بشارت باران