بشارت باران هر روز از ساعت اذانگاهی به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بررسی ابیات 2199 تا 2222 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 114، پایان قصه پیر چنگی و عبور از مرحله گریه و زاری به مرحله فنای در حق.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2199 تا 2222 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/07/17
|
07:35
دسترسی سریع
بشارت باران