بشارت باران هر روز از ساعت اذانگاهی به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2675 تا 2702 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 135، رحمت خداوند، ادامه داستان خلیفه ای که از حاتم طایی بخشنده تر بود.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2675 تا 2702 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/08/17
|
10:16
دسترسی سریع
بشارت باران