بشارت باران هر روز از ساعت اذانگاهی به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2744 تا 2757 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 138،نیاز فقیر به کرم و نیز نیاز کرم به فقیر.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2744 تا 2757 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/08/22
|
09:42
دسترسی سریع
بشارت باران