بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2744 تا 2757 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 138،نیاز فقیر به كرم و نیز نیاز كرم به فقیر.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2744 تا 2757 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/08/22
|
09:42
دسترسی سریع
بشارت باران