بشارت باران هر روز از ساعت اذانگاهی به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2790 تا 2800 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 141، تبدیل مقصدی به مقصدی عالی تر به لطف خدا.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2790 تا 2800 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/08/25
|
10:12
دسترسی سریع
بشارت باران