بشارت باران هر روز از ساعت اذانگاهی به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2801 تا 2814 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 142،آیا دنیا به عنوان یک جزء از کل می تواند ما را به کل برساند یا نه ؟

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2801 تا 2814 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/08/26
|
08:47
دسترسی سریع
بشارت باران