بشارت باران هر روز از ساعت اذانگاهی به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2873 تا 2892 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 146، گرفتار صورت ها نباشیم و به اساس و اصل توجه کنیم، صورت ها راهزنی می کنند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» را ابیات 2873 تا 2892 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/02
|
10:12
دسترسی سریع
بشارت باران