بشارت باران هر روز از ساعت اذانگاهی به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2907 تا 2924 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 148، پرهیز کردن از مسایل غیر ضرور مهم است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اکبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2907 تا 2924 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه کنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/06
|
10:17
دسترسی سریع
بشارت باران