بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2907 تا 2924 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 148، پرهیز كردن از مسایل غیر ضرور مهم است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2907 تا 2924 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/06
|
10:17
دسترسی سریع
بشارت باران