بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2925 تا 2943 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 149، برای راه دشوار رسیدن به حقیقت، احتیاج به پیر خواهی داشت.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2925 تا 2943 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/07
|
09:52
دسترسی سریع
بشارت باران