بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 2944 تا 2958 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 150، نیاز انسان به پیر و راهنما.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 2944 تا 2958 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/08
|
10:27
دسترسی سریع
بشارت باران