بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3003 تا 3020 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 153، در مقابل خداوند باید منیت را كنار گذاشت.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، اكبر عاشوری مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3003 تا 3020 مثنوی معنوی مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه بشارات باران هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/13
|
09:47
دسترسی سریع
بشارت باران