بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

ابیات 3703 تا 3720 مثنوی معنوی

مثنوی جلسه 189، نار درون را جز حب خدا چیزی از بین نمی تواند ببرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «اكبر عاشوری» مثنوی پژوه برنامه «بشارت باران» ابیات 3703 تا 3720 مثنوی معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه «بشارات باران» هر روز ساعت 5:00 به تهیه كنندگی «وحید بیات» و «سعید مبشری» از رادیو ایران پخش می شود.

1400/11/05
|
09:39
دسترسی سریع
بشارت باران