کوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 به مدت 120

کادر درمان؛ قهرمانان سلامت

قدردانی اهالی کوی نشاط از مدافعان سلامت

چند ماهی است که کادر درمان ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا روزهای سخت و دشواری را سپری می کنند.
اهالی کوی نشاط رادیو ایران به پاس قدردانی از زحمات کادر درمان ایران قطعه موسیقی را در حمایت از مدافعات سلامت ایران تولید و پخش کرده اند.

1399/09/22
|
11:42
دسترسی سریع
کوی نشاط