سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

«سیاره آبی» از قاچاق خاك ایران می گوید

الهه خانی خبرنگار حوزه محیط زیست: قاچاق خاك ایران فقط شامل شهرهای جنوبی نمی شود و این موضوع به شهرهای شمالی كشور نیز كشیده است.

اخیرا در فضای مجازی خبرهایی درباره قاچاق خاك جزیره هزمز منتشر شده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «سیاره آبی» گزارشی را در این خصوص به روایت الهه خانی خبرنگار حوزه محیط زیست و شهری تهیه و پخش كرده است.

قاچاق خاك ایران فقط شامل شهرهای جنوبی نمی شود و این موضوع به شهرهای شمالی كشور نیز رسیده است.

برنامه «سیاره آبی» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 به تهیه كنندگی سیما پاتیمار از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/08
|
11:42
دسترسی سریع
سیاره آبی