سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

درباره گیاه کاکتوس اپونتیا چه می دانید؟

مهرداد میرزایی در بخش گلدون برنامه «سیاره آبی» گفت: اپونتیا جزو کاکتوس های مقاوم است و خراب کردن آنها سخت تر از نگهداری است.

این روزها اگرچه زندگی ها در شهرها بیشتر به سمت آپارتمان نشینی رفته است اما می توان در همین خانه های آپارتمانی گل و گیاه پرورش داد و سرسبزی و زیبایی را به خانه آورد.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، مهرداد میرزایی در بخش گلدون برنامه «سیاره آبی» درباره گیاهان آپارتمانی و میوه های قابل کشت در منزل بیشتر صحبت می کند.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/09/30
|
13:13
دسترسی سریع
سیاره آبی