سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

ماهانه 43 میلیارد ماسک یکبار مصرف تولید می شود

حجم تولید ماسک های یک بار مصرف مقیاسی مشابه با بطری های آب دارد.

آیا می دانید در هر دقیقه سه میلیون ماسک صورت دور ریخته می شود.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه سیاره آبی در بخش دانستنی های محیط زیست در این باره بیشتر صحبت می کند.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/10/20
|
09:54
دسترسی سریع
سیاره آبی