ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

بهتر است؛ نسل جدید را با رادیو آشنا كنیم

نظر و دیدگاه یك شهروند در خصوص رادیو

یك شهروند تهرانی در تاكسی رادیویی برنامه «ایرانشهر» در جهت و راستای بیشتر شنیدن این رسانه، نظر و دیدگاه خود را بیان كرد.

1397/02/08
|
09:58
دسترسی سریع
ایرانشهر