ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

رادیو طیف وسیعی از نیازها را برآورده می سازد

رسانه رادیو چقدرمی تواند در روابط میان انسان ها تاثیرگذار باشد؟

دكتر مشفقی روانشناس در برنامه «ایرانشهر» از رادیو و تاثیر آن سخن گفت.

1397/02/09
|
08:59
دسترسی سریع
ایرانشهر