ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

«مزرع سبز فلك دیدم و داس مه نو» راهنمایی برای رسیدن انسان به كمال

شیرین زاهدی كارشناس ارشد ادبیات از دانشگاه تهران گفت: خاقانی در یكی از ابیات خود انسان را به عشق ورزیدن و مهر دعوت می كند.

27 شهریور در تقویم رسمی ایران روز شعر و ادب پارسی است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، شیرین زاهدی كارشناس ارشد ادبیات از دانشگاه تهران در بخش یك فنجان عصرانه برنامه ایرانشهر درباره زیباترین ابیات شاعران ایران صحبت كرده است.

برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/28
|
13:30
دسترسی سریع
ایرانشهر