یک دو صدا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 به مدت 30 دقیقه

بازیگری رادیویی در فصل ششم یک دو صدا

در دوره ششم مسابقه گویندگی شرکت کنندگان در بخش بازیگری رادیویی رقابت و چالش های متفاوتی را در این زمینه تجربه می کنند

داوری فصل ششم این مسابقه برعهده حسین رفیعی، علی سلیمانی . لاله صبوری. عباس محبی. فرهاد بشارتی و مینا نوروزی فرد است.

1398/07/21
|
08:54
دسترسی سریع
یک دو صدا