از ساعت به مدت

تهران و سیستان بلوچستان بیشترین كلاس های تخریب شده را دارند

وضعیت توسعه و نوسازی مدارس كشور در برنامه میزبان

تهران و سیستان بلوچستان بیشترین كلاس های تخریب شده را دارند
وضعیت توسعه و نوسازی مدارس كشور در برنامه میزبان
دكتر رخشانی فر معاون وزیر در امور نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور در برنامه «میزبان» وضعیت توسعه و نوسازی مدارس كشور را تببین كرد.

1397/07/01
|
05:04
دسترسی سریع
میزبان