راهی به آبادی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

راهي به آبادي

میدان تره و بار شهرستان پیشوا؛ ترمینال توزیع محصولات کشور

در روستای حبیب آباد عمده فعالیت های کشاورزی گلخانه ای است و صیفی جاتی نظیر خیار، بادمجان و فلفل تولید می شود.

حبیب آباد روستایی از تواع بخش مرکزی شهرستان پیشوا استان تهران است.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، عباس سنجری گزارشگر رادیو ایران در سفر به این روستا، با مهدی اسدی یکی از معتمدین رستا گفت وگو کرده است.

برنامه راهی به آبادی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1400/06/05
|
08:01
دسترسی سریع
راهی به آبادی