ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

بیماری های فراگیر در آینه تاریخ ادبیات ایران

بحران ویروس های واگیردار از گذشته تا اکنون در برنامه ایران امروز

در روزهای اوج شیوع ویروس کرونا، برنامه ایران امروز گروه فرهنگ و ادب رادیو ایران بحران بیماری های فراگیر در تاریخ ادبیات ایران را در گفت و گو با دکتر حسنی نورانی مکرم، دکتر رضا چمن ستاد اپیدمیولوژی و رییس دانشگاه شاهرود و استاد نصرالله حدادی مورخ و تهران‌شناس مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
ایران امروز شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/02/14
|
11:39
دسترسی سریع
ایران امروز