پنجشنبه جمعه پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 22:05 به مدت 55

رادیو ایران

پنجشنبه جمعه

پنج شنبه و جمعه با رادیو ایران

منصور ضابطیان با «پنج شنبه جمعه» به رادیو ایران می آید

منصور ضابطیان كه قبل تر با ویژه برنامه «فرش بنفشه» به رادیو ایران آمد از پنج شنبه این هفته چهارم تیرماه ساعت 22:00 در رادیو ایران خواهد بود.

1399/04/03
|
11:15
دسترسی سریع
پنجشنبه جمعه