فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

سردار عیوض خان كه بود؟

عیوض خان، پس از امضای معاهده ننگین آخال به وسیله ناصر الدین شاه، دفاع از روستاهای فیروزه و گوشخوان شیروان را در برابر تهاجم روس ها بر عهده داشت.

حماسه های ملی و حماسه آفرینی های مبارزان و قهرمانان ملی و مذهبی، مایه فخر و مباهات ملت هاست. در سراسر ایرانمان ردپایی از حماسه و حماسه آفرینی و مبارزه با طلم و بی عدالتی وجود دارد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «فرهنگ مردم» با سفر به استان خراسان درباره «سردار عیوض خان» اسطوره مرزبانی خراسانی شمالی صحبت كرده است.

عیوض خان یكی از مردان آرمان طلب طایفه جلالی در روستای فیروزه شیروان از توابع خراسان شمالی بود كه پس از امضای معاهده ننگین آخال به وسیله ناصر الدین شاه، دفاع از روستای فیروزه شیروان را در برابر تهاجم روس ها بر عهده داشت.

برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:35 به تهیه كنندگی «زهرا فقیه میرزایی» و «اجرای شمسی فضل اللهی» و «محمد حسن رفیعی» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/07/02
|
12:46
دسترسی سریع
فرهنگ مردم