فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

«فرهنگ مردم» از پیوند عمیق قوم های ایرانی گفت

قصه «پسر صیاد» نمونه ای از وحدت ملی و یگانگی فرهنگ است كه با روایت های مختلف در بعضی از نواحی ایران رایج است.

اقوام ایرانی از گذشته های دور تا به امروز، همیشه زندگی مسالمت آمیزی را در كنار هم سپری كرده اند و در شادی ها و تلخی ها غمخوار یكدیگر بوده اند.

این روند اجتماعی با پیوندهای خانوادگی و داد و ستدهای فرهنگی نواحی مختلف همراه بوده و در برخی از شهرها و روستاها این پیوندها چنان عمیق بوده بعضی از قصه ها و افسانه ها از یك قوم به شكل مستقیم وارد قصه ها و افسانه های قوم دیگری شده اند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «فرهنگ مردم» این بار درباره افسانه پسر صیاد صحبت كرده است.

برنامه «فرهنگ مردم» جمعه هر هفته ساعت 21:30 با اجرای شمسی فضل اللهی از رادیو ایران پخش می شود.

1401/11/01
|
13:34
دسترسی سریع
فرهنگ مردم