فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

مردم ایران در خصوص سپری كردن روزهای ماه مبارك رمضان چه باوری دارند؟

مردم بیجار گروس استان كردستان عقیده دارند شخص روزه دار، روز اول ماه رمضان با خود بار نمك، روز دوم سنگ، روز سوم كلوخ و از چهارم تا یك روز مانده به پایان ماه رمضان پنبه حمل می كند.

ماه رمضان ماه تزكیه نفس و خودسازی است در این ماه كه درهای رحمت الهی بر روی همه باز می شود مردم نقاط مختلف ایران درباره سپری كردن روزهای این ماه پر فیض و بركت، باورهای گوناگونی دارند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «فرهنگ مردم» به این بهانه به مناطق مختلف ایران سفر كرده و باورهای نقاط مختلف ایران درباره سپری كردن روزهای این ماه پر فیض و بركت شرح و توضیح داده است.

«مردم بیجار گروس استان كردستان عقیده دارند شخص روزه دار، روز اول ماه رمضان با خود بار نمك، روز دوم سنگ، روز سوم كلوخ و از چهارم تا یك روز مانده به پایان ماه رمضان پنبه حمل می كند.»

برنامه «فرهنگ مردم» جمعه هر هفته ساعت 21:30 با اجرای «شمسی فضل اللهی» و «محمد محسن رفیعی» از رادیو ایران پخش می شود.

1402/01/19
|
11:54
دسترسی سریع
فرهنگ مردم