فرهنگ مردم جمعه ها از ساعت 21:30 الی 22 به مدت 30دقیقه

رادیو ایران

فرهنگ مردم

مهمانداری و مهمان نوازی ایرانی روی میز فرهنگ مردم

فرهنگ مردم خواندن كتاب مهمانداری و مهمان نوازی ایرانی به مخاطبان خود پیشنهاد می كند.

كتاب مهمانداری و مهمان نوازی ایرانی تالیف «لیدا علی نژاد سلیم» كه در سال 1395 از سوی دفتر پژوهش های فرهنگی كانون صنفی كارگران راهنمای گردشگری سراسری كشور است به چاپ رسیده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «فرهنگ مردم» این هفته درباره این كتاب توضیحات بیشتری داده است.

كتاب مهمانداری و مهمان نوازی ایرانی تالیف «لیدا علی نژاد سلیم» هشت فصل دارد و ادبیات مهمان نوازی، مهمان نوازی و جامعه شناسی ایرانی، مهمان نوازی در گذر تاریخ، دیدگاه های مذهبی درباره مهمان نوازی، مصداق های در ادبیات عامه، مهمان نوازی در فرهنگ ایرانی، جلوه های مهمان نوازی در معماری ایرانی و خاطرات راهنمایان گردشگری است.

برنامه فرهنگ مردم جمعه هر هفته ساعت 21:30 با اجرای شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی از رادیو ایران پخش می شود.

1402/08/06
|
16:00
دسترسی سریع
فرهنگ مردم