نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

امیدواریم تمهیدات انجام شده، روند سوخت گیری را آسان تر سازد

كارت های جدید جایگاه های سوخت

برنامه «نمودار» رادیو ایران درباره كارت های جدید جایگاه های سوخت و جزئیات آن نكاتی را ارائه داد.

1397/04/25
|
06:50
دسترسی سریع
نمودار