نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

كاشی و سرامیك ایران؛ این روزها حال و روز خوشی ندارد

محمد روشنفكر رییس انجمن كاشی و سرامیك ایران در برنامه «نمودار

محمد روشنفكر رییس انجمن كاشی و سرامیك ایران در برنامه «نمودار» به بررسی وضعیت نابسامان كاشی و سرامیك ایران، می پردازد.

1397/04/26
|
07:34
دسترسی سریع
نمودار