نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بلوكه شدن چرم تولیدی صحت ندارد

كیفیت كم و شكل مواد اولیه تولید داخل كیف و كفش

سعید حیاتی رییس اتحادیه چرم مصنوعی كیف و كفش در برنامه نمودار به بحث درباره كیفیت كم و شكل مواد اولیه تولید داخل كیف و كفش پرداخت.

1397/04/27
|
07:12
دسترسی سریع
نمودار