نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

علت گرانی های اخیر، عدم تعادل درعرضه و تقاضا است

وضعیت نابسامان در بازار خودرو

قاسمیان نائب ریس اتحادیه فروشندگان خودرو در برنامه «نمودار» علت نابسامانی در بازار خودرو را مورد شرح و بررسی قرار داد.

1397/05/01
|
07:12
دسترسی سریع
نمودار