نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

سرمایه های ملی نباید از بانك مركزی خارج شود

لجام گسیختگی در بازار سكه و طلا

محمد كشتی آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر در برنامه «نمودار» علت لجام گسیختگی در بازار سكه و طلا را شرح و تفصیل داد.

1397/05/06
|
07:37
دسترسی سریع
نمودار