نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

در سه ماهه اخیر قطعه سازان در تامین مواد دچار مشكل شده اند

افزایش میزان نارضایتی مردم از خودروهای داخلی

«نجفی منش» رییس انجمن قطعه سازان، بازرسی و كیفیت استاندارد ایران و «شهبازی» رییس انجمن كنترل كیفیت تهران، در برنامه «نمودار» از افزایش میزان ناراضایتی مردم از خودروهای داخلی، گفتند.

1397/05/20
|
09:28
دسترسی سریع
نمودار