نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

بیش از 42 درصد حجم مالی كشور بواسطه چك انجام می شود

چك های برگشتی پنجمین مانع جدی فضای كسب و كار

«محمد شكری» عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه «نمودار» به بحث اصلاح قانون چك در ایران پرداخت.

1397/05/22
|
06:36
دسترسی سریع
نمودار